Hjælp til hjemmeside

Hvorfor kan jeg kun se protokoller indtil 1934?

35 views 21. august 2018 28. februar 2019 Lisette Rønsig Larsen 1

Da forhandlingsprotokoller kan indeholde personoplysninger om fx sociale forhold opereres på retrodigitalisering.dk med en 85-års grænse for tilgænggeliggørelse. Derfor kan du tilgå protokoller til og med 1934 fra hjemmesiden.

For at se nyere materiale, skal du søge adgang gennem det arkiv, der opbevarer den enkelte protokol og det øvrige kommunale arkiv. Du finder link til de lokale arkiver under den enkelte kommune på siden “Sogne- og byrådsprotokoller”.

Kunne du lide?