Af Niels Jacob F. Olesen

Det er muligt, at du støder på alimentationssager i forhandlingsprotokollerne. Alimentation betyder underhold eller underholdsbidrag. Formålet med alimentationssager var at fastsætte et børnebidrags størrelse. Man skal ikke forveksle disse sager med faderskabssager, hvor man søgte at bestemme faderen til et barn født uden for ægteskab. Både alimentations- og faderskabssager blev som regel ført i det amt, hvor faderen boede.

Ved et sognerådsmøde på Åby skole den 27. marts 1901 skulle Åby Sogneråd tage stilling til en alimentationssag. Laurits Karl Laursen, født i Åby 1877, mentes at være faderen til fire uægte børn med enken Ane Marie Pedersen. På trods af at Laurits havde bopæl i England, ville sognerådet stadig forsøge at drage ham til ansvar.

Ansvaret for børnene har historisk set hvilet mest på moderens skuldre. Først i 1763 begyndte faderen officielt at få ansvar for de uægte børn. Faderen skulle nu stå for halvdelen af forsørgelsesudgifterne indtil barnets tiende år, hvis han anerkendte faderskabet. Betalte faderen ikke, kunne moderen henvende sig til myndighederne for hjælp. Op gennem 1800-tallet blev kravene til faderen skærpet, selvom størstedelen af byrden stadig lå hos moderen.

Vi kan ikke læse mere i forhandlingsprotokollen om sagens videre forløb, og det er derfor uvist, om Åby Sogneråd formåede at drage ham til ansvar. Fra 1888 var det faderens forsørgelseskommune, der skulle betale underhold til moderen, hvis faderen ikke selv betalte. I Laurits Karl Laursens tilfælde var det formentlig Åby Sognekommune. I 1892 blev den lov lavet om ved en revision. Her blev det bestemt, at retten til bidrag forfaldt, hvis faderen flyttede til udlandet. Men hvilken indflydelse det havde på Åby Sogneråds sag mod Laurits Karl Laursen vides altså ikke.

Det var først i 1936, at børn født uden for ægteskab fik ret til faderens navn og fuld arveret.

Hvis du selv skal finde en alimentations- eller faderskabssag, kan du med fordel bruge Rigsarkivets vejledning, som du finder her.

 

Henvisning til protokol

Aaby Forhandlingsprotokol 1900-1915, side 17. Læs protokollen her.

Litteratur og kilder:

DIS-Odense (2016): Faderskabssag – alimentationssag. Se online her.

Jørn Henrik Petersen m.fl. (red.) (2011): Mellem skøn og ret. I: Dansk Velfærdshistorie, bind 2

Jørn Henrik Petersen m.fl. (red.) (2012): Velfærdsstaten i Støbeskeen. I: Dansk Velfærdshistorie, bind 3

5 thoughts on “En alimentationssag – hvad er det?”
Skriv kommentar