Af Mia Gulvad Jørgensen

I sidste uge afholdt jeg de sidste to workshops med oplæring i at bruge Transkribus – i hvert fald for denne omgang. Workshopsene har sørget for, at flere danske arkiver nu kan være med i RETRO-projektet, og at et bredere, nationalt samarbejde om at få digitaliseret og transskriberet landets by- og sognerådsprotokoller nu er kommet op at stå.

Workshopsene har fået mig op af kontorstolen i Aarhus og bragt mig til både Skanderborg, Hjørring, Kolding og Odense, og i sidste uge helt til Nakskov og Frederiksberg. Det har været en kæmpe fornøjelse at tage rundt i Danmark og møde kolleger fra andre arkiver, der brænder for lokalhistorie i lige så høj grad, som jeg gør!

Jeg har hver gang oplevet, at selvom mange har været lidt overvældede over Transkribus’ lidt snørklede opbygning, bliver de – når de først er kommet i gang – overraskede over, at det ikke er så svært at bruge programmet alligevel. Den største overraskelse for dem er dog, hvor godt tekstgenkendelsen fungerer, hvilket oftest har øget deres entusiasme. Og det er svært ikke at blive glad over den reaktion!

Det har hurtigt ført til samtaler om, hvor meget spændende historie der begynder at blive let tilgængeligt og endda søgbart i takt med, at vi får transskriberet protokollerne. Det kommer både til at sikre læsbarheden af gamle kilder for fremtidige generationer i den digitale tidsalder, men det vil også gøre forskning i sognenes historie meget nemmere. Og min oplevelse er, at det især er søgefunktionen, der gør folk begejstrede. Hver gang, jeg har demonstreret den, har det skabt en dominoeffekt, hvor folk har kunne se mulighed på mulighed for, hvad Transkribus også vil kunne bruges til i fremtiden. Udover at det selvfølgelig sørger for, at man nemt kan søge på en person, et område eller noget helt tredje for at finde relevante sager og møder i protokollerne, har jeg hørt folk se potentiale langt ud over det. De drømmer om at transskribere alt fra skattemandtalslister til skøde- og panteprotokoller, brandtaksationer, justitsprotokoller, kogebøger og meget mere.

Jeg har kunne fornemme en ivrighed efter at få introduceret Transkribus i arbejdsgangene hjemme på arkiverne, så de både kan deltage i RETRO-projektet, men også så de senere kan bruge Transkribus til at bearbejde andre kilder.

 

Gratis credits og hjælp til arbejdet

Et ”men”, der dog altid dukker op, er, at mindre arkiver sjældent har ressourcer til at få behandlet de mange og lange protokoller, de sidder med. Med kun få – og oftest frivillige – arbejdstimer kan bjerget af spændende arkivalier tage årevis at køre gennem Transkribus. Mange kan derfor ikke se, hvordan de kan lave et meningsfyldt indhug i dem, og det gør det kun sværere, når de også skal finde andre end dem selv til at læse korrektur på deres transskriberinger.

Det er en meget forståelig bekymring. Heldigvis er der hjælp at hente til transskriberingsarbejdet, da vi hvert halve år udlodder 136.000 gratis credits til tekstgenkendelse af deres by- og sognerådsprotokoller. Dem kan alle deltagere i RETRO-projektet få del i og derigennem få Transkribus til at transskribere protokollerne, hvilket kommer til at lette arbejdsbyrden betragteligt. Selvom man slipper for selv at sidde og transskribere, bliver man dog stadig nødt til at bruge lidt tid på at segmentere siderne og rette Transkribus’ tekstgenkendelse til. For at få en portion credits skal man bare skrive til mig på miguj@aarhus.dk og fortælle, hvor mange sider man vil have lavet tekstgenkendelse på. Så finder vi ud af det derfra.

Det er lidt mere besværligt at løse problemet med korrekturlæsning, men mit håb er, at vi i vores nationale samarbejde kan hjælpe hinanden, så de små arkiver ikke står alene. Ved Aarhus Stadsarkiv har vi eksempelvis god erfaring med at koordinere et dygtigt og flittigt korps af frivillige – både private og fra lokalarkiver – som transskriberer og korrekturlæser på kryds og tværs. Er det ikke en mulighed at gøre det, forestiller jeg mig, at man vil kunne lave aftaler med nogle andre arkiver i ens område og alligevel få én eller flere samarbejdsmakkere på den måde. Med det antal deltagere vi efterhånden har i projektet, burde det i hvert fald være muligt at koordinere noget.

Og mon ikke der kommer flere til. Selvom denne omgang af workshops er afsluttet, vil ønsket om at bruge Transkribus med alle dets muligheder vil sprede sig som ringe i vandet. Vi har i hvert fald mange flere planer og aktiviteter, der kan få endnu flere arkiver i gang. Og det glæder jeg mig til!

Skriv kommentar