Retrodigitalisering kan opklare nutidens gåder

Der er ingen tvivl om RETRO-projektets relevans for vores viden om fortidens lokalsamfund og mennesker og ikke mindst for tilgængeligheden af denne viden. Den portal til fortiden, som de transskriberede protokoller åbner op for, kan også forklare meget om lokalsamfundene i dag og være afgørende for, hvordan de udvikler sig i fremtiden. For nyligt opstod et helt konkret eksempel på dette, da arbejdet med Nordeuropas største anlægsprojekt, Femern Bælt-forbindelsen, gav anledning til at undersøge, hvem der kan pålægges udgifterne for ændringerne på et dige i Rødbyhavn.

Heldigvis kunne stadsarkivar Heidi Pfeffer ved Lolland Stadsarkiv hjælpe Det lollandske Digelag, da de henvendte sig for at løse gåden. Til det søgte de en byrådsbeslutning i Rødby Købstad fra december 1922, som Heidi straks kunne finde ved hjælp af RETRO-projektets digitaliseringsarbejde.

Hun forklarer omstændighederne omkring sagen fra 1922 således: ”I forbindelse med udvidelsen af havnen i Rødbyhavn ønskede byrådet at få gjort adgangsvejen bedre. Man ønskede at få ført bane og vej gennem diget i en kote af 2,5 m (havnepladsens overflade). Dette ønske efterkom Digelaget, når dette arbejdet blev godkendt af statens tilsyn, og byrådet afholdt alle fremtidige udgifter i forbindelse med digeændringerne. Byrådsprotokollen var heldigvis skannet, så da den var gjort tilgængelig i Transkribus, kunne jeg finde mødet og konstatere, at der ikke stod noget som helst om dette. Jeg downloadede de tre protokolsider fra mødet og sendte det til Det lollandske Digelag som dokumentation, og de er nu gået i gang med at søge yderligere oplysninger omkring dateringen af beslutningen, som måske er fra et andet år.”

Vi håber, at digelaget finder de oplysninger, de søger, og at RETRO-projektet kan hjælpe yderligere med at opklare gåden!

Skriv kommentar