Hvem er med?

Kortet viser arkiver, der deltager i retrodigitaliseringsprojektet. Det gælder både arkiver, der er tovholdere på et større, lokalt samarbejde inden for projektet, og arkiver, der indgår i sådan et samarbejde eller arbejder alene med fokus på deres nærområde. Hver og en laver et vigtigt stykke arbejde for at digitalisere og transskribere by- og sognerådsprotokoller fra deres område, som til sidst kan gøres tilgængelige og læselige for alle her på hjemmesiden. Find protokollerne i fanen ”PROTOKOLLER” i menulinjen øverst på siden.