Rettigheder

RETRO anvender følgende software og rettigheder:

  • Hjemmesiden er oprettet og drevet i open-source WordPress.
  • Designtemplate til hjemmesiden er indkøbt hos pixelacehq.
  • Logo og favicon er fremstillet af Maria Molbech.
  • Transskribering sker gennem open-sourceværktøjet Transkribus.
  • Ophavsret: Der eksisterer ingen ophavsret til protokollerne. Data kan derfor videregives og anvendes frit under ansvar for almindelig lovgivning.
  • Lovgivning: Da protokollerne kan indeholde personoplysninger opereres på retrodigitalisering.dk med en 75-års grænse for tilgængeliggørelse for at tilfredsstille Arkivlovens og Datatilsynets bestemmelser. Derfor kan protokoller til og med 1944 tilgås og bruges fra hjemmesiden. Transskriberede protokoller kan ses efter 85 år. For at se og bruge nyere materiale skal der søges adgang gennem det arkiv, der opbevarer den enkelte protokol og det øvrige kommunale arkiv.