På Aarhus Stadsarkiv er vi nu gået i gang med at transskribere vores ældste rådstueprotokol fra midten af 1600-tallet som en del af vores arbejde med at skabe en ældre gotisk skriftlæsningsmodel. Den vil på sigt kunne hjælpe folk med at læse og dermed tilgå de store mængder af information, der skjuler sig i de […]

Continue Reading