Bliv en del af fællesskabet

RETRO transskriberer gamle sogne- og byrådsprotokoller med det formål at stille transskiberingerne til rådighed for borgere og forskere i landet. Transskriberingerne sker med hjælp fra frivillige på landets arkiver, og den største opgave ligger her i opmærkningen af tekstfragmenter i protokollerne til mekanisk transskribering.

Den mekaniske transskribering sker gennem værktøjet Transkribus, som europæiske forskere har udviklet. Værktøjet fungerer sådan, at brugere opmærker et tekststykke og dernæst transskriberer teksten. Transkribus bruges som crowdsourcingværktøj, da det er enkelt og overskueligt at transskribere i programmet og er en fleksibel løsning for den enkelte frivillige.