Arkivets administration i Transkribus

Eksporter transskribering fra Transkribus

177 views 28. marts 2018 21. april 2022 Asbjørn Skødt 1

Når en protokol er transskriberet er der forskellige muligheder for, hvordan du kan eksportere dokumentet.
De forskellige formater giver forskellige søgemuligheder i dokumentet, og du kan f.eks. til- eller fravælge,
hvordan du vil have metadata vist.

For at eksportere til visning på hjemmesiden for RETRO skal du gøre følgende:
1. Åben dokumentet, du vil eksportere
2. Klik på ”Export document”
3. Der vil komme en pop-up. Her skal du først angive filplacering og tjekke om filnavnet (se fig. 1)
4. Under ”Choose export formats” vælger du ”PDF”
5. Under ”Export options” vælger du ”Images plus text layer” og ”Extra text pages”
6. Du kan eksportere hele eller en del af dokumentet ved at indstille sidetallet ud for ”Pages”
7. Afslut ved at klikke ”OK”


Figur 1 – Klik på mappe-ikonet for at vælge filplacering. Tjek derefter mappenavn. Vælg ”PDF” som eksport-format. Marker derefter ”Images plus text layer” og ”Extra text pages” under ”Options” – dette betyder, at 1) man i eksporten vil kunne få vist søgeresultater i både originaltekst og i den transskriberede tekst, og 2) hver anden side vil vise den transskriberede tekst til originalteksten. Man kan indstille sideantal, hvis man ikke ønsker at eksportere hele protokollen.

Kunne du lide?