Værktøjer til transskribering

Forkortelser og deres betydning

330 views 6. november 2018 Lisette Rønsig Larsen 0

I protokolmaterialet vil du støde på mange forskellige forkortelser.

Når du transskriberer, skal du markere forkortelserne som “Abbrevations” og indtaste det rigtige ord i metadata.

Herunder finder du oversigter over almindelige forkortelser.

For oversigter over specialtegn, se her.

 

 

Stillingsbetegnelser

Forkortelse Står for…
Gdr Gårdejer
Boelsmd Boelsmand
Hmd Husmand
Arb Arbejdsmand
Ing Ingeniør
Forpag Forpagter

 

Mønt-, mål- og vægtenheder

Forkortelse Står for… Beskrivelse
Pd. Pund/skålpund Rummål
H:korn/Hkr/Htk Hartkorn Rummål
Td/Tdr/ter Tønder Rummål/areal

Kunne du lide?