Hjælp til hjemmeside

Hvorfor kan jeg kun se protokoller indtil 1944?

163 views 21. august 2018 25. september 2019 Lisette Rønsig Larsen 3

Da forhandlingsprotokoller kan indeholde personoplysninger om fx sociale forhold opereres på retrodigitalisering.dk med den i arkivloven fastsatte 75-års grænse for tilgængeliggørelse. Derfor kan du tilgå scannede protokoller til og med 1944 fra hjemmesiden.
Transskriberede protokoller kan anvendes til registerlignende søgninger. Derfor benyttes en 85-års grænse, da en sådan grænsen vurderes at tilgodese databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

For at se nyere materiale, skal du søge adgang gennem det arkiv, der opbevarer den enkelte protokol og det øvrige kommunale arkiv. Du finder link til de lokale arkiver under den enkelte kommune på siden “Sogne- og byrådsprotokoller”.

Kunne du lide?