Værktøjer til transskribering

Sådan kommer du i gang

763 views 11. marts 2018 14. november 2018 Asbjørn Skødt 6

Transskribering i Transkribus består af tre trin:

 1. Inddel dokumentet i tekstfelter
 2. Marker linjer
 3. Transskriber

Transskriberingen korrekturlæses herefter af anden transkriptør, inden dokumentet markeres som endeligt.

Herunder kan du få et hurtigt overblik over arbejdet i Transkribus:

OBS! For flere detaljer, kig i brugervejledningen, som du finder her.

 

Så skal vi i gang 🙂

 

1. trin: Inddel dokumentet i tekstfelter, “text regions”

Først skal du opmærke al håndskreven tekst på siden. Det gør du ved at inddele siden i tekstfelter.

Der skal kun markeres tekst på den enkelte originalside. Eventuelt tekstoverlap fra andre sider skal ikke markeres. Maskinskreven tekst udelades også.

 1. Klik på ikonet “Profiles” –> Vælg “Segmentation” (se figur 1)
 2. Klik på “TR” (“Add a text region”) (se figur 2)
 3. Træk et tekstfelt ved at klikke – trække – klikke, til tekstfeltet har den ønskede størrelse (se figur 3)
 4. Tekstfeltet er lavet, når rammen skifter fra rød til grøn
 5. Fortsæt med at lave tekstfelter til al håndskreven tekst er opmærket (se figur 4)

 

Du bestemmer selv hvor mange og hvor store tekstfelter, du opmærker en side med, men det anbefales at tage højde for originaldokumentets layout.

 

Figur 1 – vælg visningen “Segmentation”

 

Figur 2 – tryk på “TR” (“Add a text region”) for at trække tekstfelter

 

Figur 3 – træk tekstboksen fra venstre mod højre

 

Figur 4 – opmærk al tekst på siden og tag hensyn til originaldokumentets layout

 

 

2. trin: Marker linjer, “Find lines in text regions”

Når hele siden er inddelt i tekstfelter skal du markere alle linjer enten maskinelt eller manuelt.

Få Transkribus til at markere linjer:

 1. Åbn fanebladet “Tools” i det venstre vindue (se figur 5)
 2. Fjern markeringen i “Find Text Regions”. Kun “Find Lines in Text Regions” skal være markeret.
 3. Klik på “Run”
 4. Linjerne er herefter opmærkede (se figur 6)
 5. Gennemse markeringerne og rediger evt. fejl og mangler inden transskribering

 

Figur 5 – åbn fanebladet, fjern markeringen i “Find Text Regions” og klik på “Run”

 

Figur 6 – linjerne er opmærkede. Se siden igennem, om alle linjer er opmærket korrekt.

 

3. trin: Transskriber

Når hele siden er inddelt i tekstfelter og alle linjer er markerede, er du klar til at transskribere:

 1. Klik på ikonet “Profiles” på den øverste værktøjslinje og vælg visningen “Transcribe” (se figur 7)
 2. Klik på det øverste tekstfelt og linjerne bliver synlige (se figur 8)
 3. Transskriber linjerne i hvert tekstfelt indtil hele siden er gennemgået

 

Figur 7 – vælg visningen “Transcription”

 

Figur 8 – klik på et tekstfelt og linjerne bliver synlige. Du er nu klar til at transskribere i feltet forneden.

Kunne du lide?