Sogne- og byrådsprotokoller

Hvorfor er RETRO vigtig?

Retrodigitaliseringen af sogne- og byrådsprotokollerne giver nye muligheder og redskaber i arbejdet med kommunernes historie.

Samarbejde igennem

Dialog

Alle kan spørge om råd til anvendelsen af sogne- og byrådsprotokoller et sted.

Større anvendelse

Lettere adgang til kilder om kommunernes historie giver større anvendelse og udbredelse.

Online kilder

Protokollerne og samarbejdsplatformen er tilgængelig døgnet rundt, hvorend du er.

Læselig håndskrift

De indskannede sogne- og byrådsprotokoller bliver lettere at læse gennem transskribering.

Fælles formidlingsarkiv

En fælles platform og et samlet sted at tilgå landets sogne- og byrådsprotokoller.

Fandt du ikke det, du søgte?

Stil dine spørgsmål til en arkivar og få vejledning til, hvordan du kommer videre i din søgning.

Status for RETRO

Så langt er vi nået, og så mange er vi om arbejdet.

Skannede sogne- og byrådsprotokoller

Transskriberede sogne- og byrådsprotokoller

Frivillige

Deltagende arkiver